O nama

Udruženje MI - Udruga MI je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su :

 • Učešće u razvijanju i implementaciji projekata iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, turizma, zdravlja, poduzetništva, poljoprivrede, ekologije, te ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini;
 • Pomoć u promociji BiH i njenih vrijednosti iz oblasti turizma, kulture i umjetnosti
 • Pomoć u promociji,edukaciji i podsticanju stanovništva ka boljem kvalitetu življenja i borbi protiv svih oblika devijantnog ponašanja,
 • Pomoć u promociji porodičnih vrijednosti,zdravog načina života, međusobne tolerancije
 • Humanitarni rad, edukacija i pomoć socijalno ugroženim porodicama,djeci te starim i iznemoglim licima.
 • Kreiranje i održavanje baze podataka u okviru utvrđenih statutarnih ciljeva Udruženja,
 • Prikupljanje knjiga, dokumenata, časopisa, fotografija u štampanoj ili elektronskoj formi, audio/video zapisa i drugih materijala te njihovo stavljanje na raspolaganje zainteresovanim licima kao i publikovanje na web stranici i web portalu;
 • Izdavanje knjiga, brošura, biltena, časopisa, multimedijalnih sadržaja i drugih publikacija, izrada web stranice i web portala, te istraživanja radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 • Organizovanje, samostalno ili sa drugim subjektima, kulturnih i sportskih događaja, stručnih skupova, savjetovanja, seminara, radionica,tribina, javnih rasprava u cilju realizacije ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 • Razmjena iskustava sa nadležnim institucijama i drugim organima u Bosni i Hercegovini, te međunarodnim organizacijama a sve radi postizanja ciljeva Udruženja;
 • Razmjena iskustava, informacija i dobrih praksi sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja;

Copyright © 2013 | Mi Udruženje