KRATKI FILM O SARAJEVU - “SARAJEVO KROZ VIJEKOVE”

Film „Sarajevo kroz vijekove“ tematizira Grad od njegovog utemeljenja, 1462. godine, do ovih naših dana. Autentičnim video dokumentima film historizira sve povijesne periode Sarajeva, uključujući i agresiju 1992. - 1995., kada je glavni grad BiH bio u hermetičnoj fizičkoj opsadi, kao i u prometnoj, telekomunikacijskoj, energetskoj i informativnoj blokadi. 

Lajtmotivi filma su duh Sarajeva, njegova humanistička kultura, njegova tolerancija i njegova dobrota, te neiscrpan ljudski potencijal ovoga grada. U filmu su prikazane i glavne atrakcione poante prirodne okoline Sarajeva – Vrelo Bosne, planine Bjelašnica i Treskavica, te Kanjon Rakitnice. 

Kratki dokumentarni film o Sarajevu, ubjedljiva je vizualizacija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ovoga grada, koji je – kao najistočnija tačka evropskog Zapada, i najzapadnija tačka azijskog Istoka – kroz cijelu povijest bio utočište onih koji su tražili više slobode, više pravde i više istine.

Copyright © 2013 | Mi Udruženje